Sundsvalls Tätskikt AB

Snöskottning

När snön faller ökar också efterfrågan på takskottning, då bör man vara förberedd. Under vintertid ökar belastningen på själva byggnaden drastiskt. Snö som i större mängder väger mycket och det kan innebära stora risker, både för taket och för omgivningen kring byggnaden.

Inför vintersäsongen utför Sundsvalltätskikt en kontroll av era tak för att få en uppfattning av hur takskottningen skall utföras på bästa sätt. Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas, hängrännor som behöver rensas eller om det finns ett behov av kompletterande infästningspunkter.

Som fastighetsägare är du ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö eller istappar från fastigheten samt för olycksfall på den gemensamma arbetsplatsen.